Д-р Венцеслав Станков


Д-р Венцеслав Станков Ортопедия и имплантология.

През 2007 г. завършва Факултет по дентална медицина в гр. Пловдив. През 2010 г. специализира в имплантологичен център K.S.I. Baner-Schraube Франкфурт, Германия.
Член на БАЕС и БЗС.
През 2011 г. специализира Оклузия и Гнатология в учебен център AMANNGIRRBACH Щутгарт, Германия.
През 2011 и 2012 г. специализира в Zimmer institute Цюрих, Швейцария основи на имплантологията.
През 2013 г. записва "diDE institute" LA и Master clinistan program in Esthetic Dentistry. Записва също и курс микрохирургия в клиниката на Hurzeler/Zuhr в Мюнхен, Германия.
Участвал е в много практични и теоретични курсове под ръководството на:
D-r Steve Ratcligg
Prof. Michel Labbour
Prof. Michel Magne
Pascal Magne
D-r Harold Menchel
Prof. M. Djenk
Prof. Cobi Landsberg
D-r Mauro Fradeani
Prof. Marcel G.Le Gall
D-r Peter Galgut
Gerard Chiche
D-r W. Mander
Prof. Shabanovich
D-r Martin Nemec
Prof. Ronald Goldstein
Prof. Andre Saadoun
D-r Gregori Kurtzman
Prof. Nitzan Bichacho