Дизайн на усмивката с помощта на козметично ориентирана ортодонтия

Дизайн на усмивката Д-р Лилия Гюдюлева

Козметичната дентална медицина започна да става все по-популярна през последното десетилетие. Като основоположник на товa течение се смята Пинкус 1937, който въвежда порцелановите фасети. През последните 30 години качеството на свързващите системи, естетиката и издръжливостта на керамичните материали се повиши много.Успешните резултати в естетичната дентална медицина до голяма степен се определят от това, да се дефинират ясно основните оплаквания и очаквания на пациентите ни.

Дизайн на усмивката!
Концепцията за дизайна на усмивката ( Smile design), през периода 2000-2007 направи бум в козметичната дентална медицина. Това трансформира голям брой практики. Денталната медицина е бизнес, но продаването на усмивки е било винаги много противоречива тема. Нови софтуерни програми и денталната фотография дават възможност да се представи пред пациента ясно плана на лечение, визия преди и след и възможните варианти за всеки индивидуално.
Голяма част пациенти се стремят към перфектната усмивка на всяка цена. Най-бързата и голяма трансформация се постига с методи, принадлежащи към протетичната дентална медицина. Има обаче един деликатен момент, когато съставяме план за лечение. А именно, че за всеки наш пациент е по-добре, ако е възможно да подобри визията на собствените си зъби, доближавайки се максимално към идеала за перфектната усмивка, чрез по-биологичен подход. Козметично ориентираната ортодонтия има за цел подреждането на зъбите в естетичната зона, няма увреждащ ефект върху оклузията и се осъществява за кратък период (до 9 месеца).
Когато пациентът разбере, че има възможност по консервативен и достъпен начин да трансформира усмивката си обикновенно избира този вариант. Остаряло е схващането, че бързото преместване на зъбите може да доведе до проблеми, естественно то не може да измести традиционната ортодонтия, но е много подходящо за възрастни пациенти и задоволява нуждата им от естетичен вид.

Клиничен случай
Пациентката Е.А. 24г. дойде в клиниката за трето мнение относно желанието й за “прави, бели зъби”. Беше се ориентирала към порцеланови фасети, притесняваше я фактът, че в друг кабинет й било обяснено, че може да се наложи девитализирането на някои от зъбите. Интересуваше се дали със системата Invisalign може да се подредят така зъбите, че да се избегне тяхното кореново лечение.
Водещо при нейното желание беше, че искаше резултатът да се постигне в максимално кратък срок, желанието й беше два месеца по-късно да празнува рожденния си ден с нова усмивка. След разглеждане на всички възможни варианти беше мотивирана за естетични брекети, като й беше обяснено, че с тях може най-бързо и незабелязано да се постигне резултат.

Дизайн на усмивката
На пръв поглед зъбната деформация не е голяма, пациентката има стабилност в оклузията на задните зъби. При краткосрочното лечение основен момент от планирането е да се прецени колко място е необходимо и как да се спечели то. Мястото се осигурява главно по два начина, чрез интерпроксимална редукция (стрипинг) или окръгляне на зъбната дъга.

Дизайн на усмивката
В конкретния случай, чрез детайлни измервания беше взето решение необходимото място да се спечели чрез стрипинг. Изследванията показват, че редукцията на емайла не води до патологични изменения.

Дизайн на усмивката
Общото разстояние, което може да се спечели във фронталната област е около 4мм.

Дизайн на усмивката
Пациентката беше викана всяка седмица в клиниката, като през това време се прилагаше минимална интерпроксимална редукция и се сменяха дъгите.

Дизайн на усмивката
Въпросът относно това, кога трябва да приключи лечението, тъй като липсват промени в оклузията, се определя от реализирането на желанието на пациента и лекуващия. В конкретния случай имаше какво да се постигне още с позицията на латералните резци, но пациентката беше абсолютно удовлетворена от постигнатия резултат и пожела лечението да завърши. В случай като този трябва да се съобразим с желанието на пациента и да имаме предвид, че състояния, които за нас са естетични проблеми, за него нямат значение.

Дизайн на усмивката
Често пъти при този тип ортодонтия се налагат допълнителни процедури за корекция на зъбите (бондинг, козметично контуриране, избелване) и трябва да бъдат предложени на пациента. При Е.А. беше извършено минимално контуриране на долните зъби, което маскира сполучливо тяхното леко струпване. Фактът, че средната и линия не е симетрична (по правило, ако това е до 4мм се смята за незабележимо), не я притесняваше.

Дизайн на усмивката
Много важно е пациентът да е наясно, че след свалянето на брекетите следва най-важният период от лечението, а именно периодът на ретенция. Добре е да се изработи фиксиран ретейнер и снемаема шина. Целта на шината е, ако нещо се случи с фиксираната връзка, пациентът да задържи ефекта до идването си в кабинета.

Дизайн на усмивката
Краткосрочната ортодонтия е още в началото на своето утвърждаване като рутинен метод за постигане на дизайн на усмивката. Клиницистите обаче трябва да са наясно с тази възможност, защото тя е варианта, чрез който най-биологично се постига краен ефект.

Дизайн на усмивката
 


Статии