Услуги

INVISALIGN

INVISALIGN Това е най-новата и естетична система заизправяне на зъбите.
Invisalign използва 3-D компютърна технология, чрез която виртуално се преместват неправилно подредените зъби и се проследява цялото лечение от началото до края. По този план се изготвят серия от прозрачни шини (алайнери), които са уникални за всеки отделен случай. Всяка шина се носи за около 2 седмици и след това се поставя следващата. Така постепенно зъбите се предвижват до своята крайна позиция. Invisalign е приложима за почти всички ортодонтски случаи при деца над 11 години и възрастни, без горна възрастова граница. Времето на лечение е сравнимо с това на традиционните брекети. То варира в зависимост от конкретния случай, но в повечето случаи желаният резултат е на лице - за по- малко от година. Тези шини (алайнери) са снемаеми, което улеснява храненето и поддържането на личната орална хигиена, което ги прави освен естетични и почти незабележими, а и много хигиенични.

PROFACE

PROFACE Иновативен метод за откриване на кариеси.
Proface осигурява помощ в откриването на инфектирани от кариес твърди зъбни тъкани. По този начин диагностиката на кариеси е много по надеждна, отколкото с традиционните инструменти (сондиране на твърдостта, прилагане на оцветяващи агенти). Традиционните инструменти само косвено откриват бактериална инфекция. Светлинната сонда Proface, заедно с диагностичните очила, образуват инструмент, с който директно визуализират останалия кариес.