Ортодонтия

Ортодонтия
Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите. Ортодонтските деформации не са само естетичен дефект. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.

Всичко това води до проблеми в общуването. Притеснявате се от неприятния дъх, кривите зъби, страхувате се да се усмихнете. С подреждането на зъбите се възстановява хармонията между устните, брадичката и носа и се подобрява общия вид на лицето в профил и фас. Зъбите се явяват подпора на устните и до голяма степен определят колко изразени ще са бръчките около устата, затова хубавата зъбна редица може да скрие години от лицето. Ортодонтското лечениеможе да се провежда във всички възрасти.

Ортодонтия
Най-добре е първият преглед при ортодонт да се направи на 7 годишна възраст и той да определи дали има нужда от лечение, кога е най-добре да започне то и с какви апарати. Ако на този етап не се налага някаква намеса, е добре да се направи втора и трета консултация през 1 – 1,5 година, за да се проследи смяната на зъбите и да се избере най-подходящия момент за намеса, така че с възможно по-леки апарати за по-кратко време да се постигне максимален резултат.

Ортодонтия Снемаемите апарати (пластмасовите шини) са подходящи за деца с млечно и смесено съзъбие – обикновено до 11 – 12 годишна възраст. При нужда брекети могат да се поставят и на 8 – 9 годишни деца, но обикновено изчакваме да пробият почти всички постоянни зъби.
При пациенти с постоянни зъби брекетите са единствения начин да се подредят зъбите и да се коригира захапката. Брекетите са метални или керамични пластинки, които се позиционират внимателно върху повърхността на всеки зъб. Те са така устроени, че позволяват преместване на зъба в три равнини, което позволява постигане на правилен краен резултат. Ортодонтското лечение е продължително – около 1,5–2 години в зависимост от конкретния случай. Причината за това е, че преместването на зъбите е свързано с резорбция на кост и с образуване на нова. Пълноценна нова кост може да се образува под действието на слаба сила, действаща постоянно за дълго време. По време на лечението са нужни посещения за активиране на брекетите през 4, 6 или 8 седмици в зависимост от етапа на лечение. По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението, но не го правят невъзможно. Понякога се налагат и извънредни посещения поради разлепен брекет, бодяща тел и др., затова най-добре е човек да се лекува там, където живее.

Запазването на получения резултат е важно колкото самото лечение. След свалянето на брекетите задължително се слага апарат (ретенционен апарат, ретайнер), който държи зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. Обикновено това е съвсем тънка, но много здрава тел, която се залепва върху задната повърхност на долните и на горните резци и кучешки зъби. Тя е много елегантна, не се вижда и не пречи на говора и на храненето. Трябва да стои поне колкото е било активното лечение. През този период пациентите идват през 6 месеца, за да се уверим, че всичко е наред.

И звездите носят брекети :)
И звездите носят брекети :) Брекети Брекети Брекети Брекети Брекети Брекети Брекети Брекети

INVISALIGN

INVISALIGN Това е най-новата и естетична система заизправяне на зъбите.
Invisalign използва 3-D компютърна технология, чрез която виртуално се преместват неправилно подредените зъби и се проследява цялото лечение от началото до края. По този план се изготвят серия от прозрачни шини (алайнери), които са уникални за всеки отделен случай. Всяка шина се носи за около 2 седмици и след това се поставя следващата. Така постепенно зъбите се предвижват до своята крайна позиция. Invisalign е приложима за почти всички ортодонтски случаи при деца над 11 години и възрастни, без горна възрастова граница. Времето на лечение е сравнимо с това на традиционните брекети. То варира в зависимост от конкретния случай, но в повечето случаи желаният резултат е на лице - за по- малко от година. Тези шини (алайнери) са снемаеми, което улеснява храненето и поддържането на личната орална хигиена, което ги прави освен естетични и почти незабележими, а и много хигиенични.
 


Услуги