Рентгенов център

Детска Стоматология
Рентгеновият център предлага :
2D рентгенографии:
- Секторна рентгенография
- Паралелна рентгенография
- OPG ортопантография
- Телерентгенография
- Рентгенография по Симпсън
- Рентгенография в захапка
- Рентгенография на темпомандибуларна става
- Рентгенография на синуси
3D томография:
- Зъбен сегмент
- Горна и/или долна челюст
- Синуси
- Темпоро-мандибуларни стави
- Ухо

Дентален център "Д-р Станков" работи със НЗОК


Детска Стоматология Детска Стоматология Детска Стоматология Детска Стоматология
 


Услуги