Ценразпис ендодонтия и кариесология


 • Интервенция
 • Преглед, консултация
 • Лечение на кариес:
 • почистване на кариозна маса и временна вложка
 • Препариране на кавитет, подложка и обтурация с фото-полимер:
 • със засягане на една повърхност
 • със засягане на две повърхности
 • със засягане на три повърхности
 • Възстановяване на режещ ръб
 • Препариране на кавитет и обтурация на временен зъб
 • Подготовка, ажустиране и циментиране на канален щифт-фиброкарбон
 • Лечение чрез микроабразио / на зъб/
 • Силанизация /на зъб/
 • Лечение на пулпити и периодонтити:
 • Девитализация на зъбна пулпа
 • Трепанация на зъб, вкл. оток на ексудата
 • Биологично лечение на пулпата (индиректно покритие)
 • Биологично лечение на пулпата (директно покритие)
 • Витална екстирпация (един канал) плюс анестезия
 • Ендодонтско лечение (постоянни зъби):
 • еднокоренов /на канал/
 • многокоренов /на канал/
 • Ендодонтско лечение на временни зъби
 • Релечение на ендодонтски лекувани зъби /на канал/
 • Изграждане на фрактурирани зъби подготовка, ажустиране и циментиране
 • на лят метален щифт/пинлей/:
 • едночастов
 • двучастов
 • тричастов
 • Препариране на разрушен зъб и възстановяване с инлей, онлей:
 • композит
 • изцяло керамика
 • Отстраняване на сепариран инструмент:
 • в орифициума и горна 1/3
 • в средна 1/3
 • в долна 1/3
 • Цени от
 • 30 лв.
 • 20 лв.
 • 80 лв.
 • 120 лв.
 • 160 лв.
 • 150 лв.
 • 50 лв.
 • 120 лв.
 • 20 лв.
 • 25 лв.
 • 20 лв.
 • 50 лв.
 • 100 лв.
 • 120 лв.
 • 100 лв.
 • 120 лв.
 • 120 лв.
 • 60 лв.
 • 100-150 лв.
 • 100 лв.
 • 120 лв.
 • 130 лв.
 • 150 лв.
 • 500 лв.
 • 150 лв.
 • 200 лв.
 • 250 лв.
 


Ценоразпис