Ценразпис хирургия


 • Интервенция
 • Преглед, консултация
 • Екстракция на зъб с придружаващи заболявания
 • - с антикоагуланти
 • - с бисфосфонати
 • Екстракция на еднокоренов зъб
 • Екстракция на многокоренов зъб
 • Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб
 • Екстракция на полуретиниран зъб с ламбо
 • Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на костта
 • Екстракция на интактен мъдрец
 • Екстракция на корен под нивото на гингивита
 • Циркумцизия на полуретиниран зъб
 • Спиране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб
 • Хемисекция на многокоренов зъб
 • Хемисекция с пластика
 • Корекция на алвеоларен гребен(за 1 участък)
 • Инцизия на възпалителен процес
 • Разкриване на постоянен зъб с ортодонтска цел
 • Хирургичен кюретаж на алвеолата с ревизия и зашиване
 • Френулотомия на горна устна
 • Френулотомия на долна устна
 • Обработка на хирургична рана с шев
 • Закрит синус лифт
 • Открит синус лифт
 • Имплантат
 • Апикотомия /апикална остеотомия,резекция на кореновия връх
 • Покриване на рецесия
 • Цистектомия /операция на киста/
 • Цени от
 • 50 лв.
 • 100 лв.
 • 150 лв.
 • 60 лв.
 • 80 лв.
 • 100 лв.
 • 170 лв.
 • 250 лв.
 • 150 лв.
 • 100 лв.
 • 80 лв.
 • 90 лв.
 • 80 лв.
 • 120 лв.
 • 80 лв.
 • 50 лв.
 • 150 лв.
 • 80 лв.
 • 150 лв.
 • 150 лв.
 • 40 лв.
 • 500-1000 лв.
 • 800-2000 лв.
 • 1200-2000 лв.
 • 150-300 лв.
 • 350-450 лв.
 • 150-250 лв.
 


Ценоразпис